വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി: 2025 ജൂബിലി വർഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആപ്തവാക്യം പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ ‘പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകർ’ എന്നതായിരിക്കും ജൂബിലി വർഷ ആപ്തവാക്യമെന്ന് നവ സുവിശേഷവത്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൊന്തിഫിക്കൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കര്‍ദ്ദിനാള്‍ റിനോ ഫിസിച്ചെല്ല പറഞ്ഞു. രണ്ടായിരത്തിൽ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ മഹാ ജൂബിലി വർഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സാധാരണ ജൂബിലിയായിരിക്കും 2025 സഭ ആചരിക്കുക. 2015-ല്‍ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ച കരുണയുടെ ജൂബിലി ഒരു അസാധാരണ ജൂബിലി പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു.

നവ സുവിശേഷവത്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൊന്തിഫിക്കൽ കൗൺസിൽ ആയിരിക്കും വിവിധ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിലെ വിശുദ്ധ കവാടം തുറക്കുന്നത് പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ദണ്ഡവിമോചനം നേടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. സാധാരണ ജൂബിലി വർഷങ്ങളിലും, അസാധാരണ ജൂബിലി വർഷങ്ങളിലുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. റോമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ബസിലിക്കകൾക്കും വിശുദ്ധ കവാടങ്ങളുണ്ട്.