അതിരില്ലാ പ്രണയം, പോളണ്ടുകാരി കാമുകനെ തേടി ഇന്ത്യയിൽ

പ്രണയത്തിന് അതിരുകളില്ല എന്ന് നാം എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് തെളിയിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നാം കാണാറുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത്. പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതിയും ഇന്ത്യക്കാരനായ യുവാവുമാണ് കഥയിലെ നായികാ നായകന്മാർ.  പോളണ്ടുകാരിയായ ബാർബറ പോളക്കാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ഹസാരിബാഗിലെ ഖുത്ര ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഷദാബുമായി പ്രണയത്തിലായത്. ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ്. 2021 -ൽ...

Read More