കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ പ്ലോട്ട് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്‌

ചാലിയം – ബേപ്പൂർ റോഡ് frontage കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ 10സെൻറ് പ്ലോട്ട് + 15 cent പ്ലോട്ട് (next plot) എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 3500+sqft 4BHK നല്ല വീട്. Mob +91 94472...

Read More