തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളില്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവധി അനുവദിച്ച തടവുകാരെ ജയിലുകളില്‍ പുനഃപ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സമയപരിധി ഒരു മാസം കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്‌ ഉത്തരവായി. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ അടിയന്തരാവധി ലഭിച്ചവരും ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്ബ് അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചവരുമായ 265 തടവുകാര്‍ ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ശേഷം മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തിരികെ ജയിലില്‍ പ്രവേശിക്കണം.

രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ ഓപ്പണ്‍ ജയിലുകളിലേയും വനിതാ ജയിലിലേയും 589 തടവുകാര്‍ ആഗസ്റ്റ് 30 ന് ശേഷം മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തിരികെ ജയിലില്‍ പ്രവേശിക്കണം.

മൂന്നാംഘട്ടത്തില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളിലേയും അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലേയും 192 തടവുകാര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് ശേഷമുള്ള മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തിരികെ ജയിലില്‍ പ്രവേശിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.