ഫോമ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദന്‍ നിരവേലിന്റെ മാതാവ് ഭാര്‍ഗവിയമ്മ (100) നിര്യാതയായി.