തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ന് 2408 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. 2399 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 1683 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 103, 115, 69
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 362, 374, 243
കൊല്ലം സിറ്റി – 246, 246, 211
കൊല്ലം റൂറല്‍ – 109, 109, 107
പത്തനംതിട്ട – 238, 238, 211
കോട്ടയം – 120, 134, 47
ആലപ്പുഴ – 126, 128, 96
ഇടുക്കി – 86, 18, 6
എറണാകുളം സിറ്റി – 201, 179, 116
എറണാകുളം റൂറല്‍ – 160, 138, 109
തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 78, 107, 56
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 119, 118, 72
പാലക്കാട് – 71, 85, 64
മലപ്പുറം – 87, 145, 32
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 34, 34, 33
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 10, 02, 09
വയനാട് – 55, 19, 36
കണ്ണൂര്‍ – 181, 188, 152
കാസര്‍ഗോഡ് – 22, 22, 14