• അലൻ ചെന്നിത്തല

മിഷിഗൺ: വ്യക്തിഗത പരിരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന എപ്‌സിലാന്റിയിലുള്ള ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ  റോസൺവിൽ പ്ലാൻറ് പ്രെസിഡൻറ് ട്രമ്പ് മെയ് 21 വ്യാഴാഴ്ച സന്ദർശിക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലങ്ങളിൽ അതിനെ പ്രധിരോധിക്കാൻ പരിരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു സഹായിക്കുന്ന കമ്പനികൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രെസിഡൻറ് ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയും സന്ദർശിക്കുന്നത്.

മറ്റ്‌ ഏത് മോട്ടോർ കമ്പനിയെക്കാളും കൂടുതൽ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയെലേക്കുള്ള ട്രമ്പിന്റെ സന്ദർശനം അംഗീകാരമായി കാണുന്നു എന്ന് ഫോർഡ് കമ്പനി പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ പ്രസ്താവിച്ചു. പ്രെസിഡന്റുമാരുമായും അമേരിക്കൻ നേതാക്കളുമായും ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രപരമായ നല്ല ബന്ധത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് ഈ സന്ദർശനം എന്നും ഫോർഡ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോസൺവിൽ  പ്ലാന്റിൽ വെന്റിലേറ്റർ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു. ജൂലൈ നാലിന്നുള്ളിൽ 100 ദിവസം കൊണ്ട്  ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയും ജിഇ ഹെൽത്ത് കെയർ ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷം വെന്റിലേറ്റർ നിർമ്മിച്ചു  നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിന്ന ചരിത്രമാണ് ഫോർഡിനുള്ളത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത്‌ ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ വില്ലോറൺ പ്ലാന്റിൽ ബി-24 നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതും ‌ ചരിത്രമാണ്.