പാലക്കാട്: ജി​ല്ലയി​ല്‍ ഇന്ന് അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവി​ഡ് സ്ഥി​രീകരി​ച്ചതായി​ മന്ത്രി​ എ.കെ.ബാലന്‍ അറി​യി​ച്ചു.നാല് പേര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളി​ല്‍ നി​ന്നെത്തി​യവരാണ്. അഞ്ചാമത്തെയാള്‍ വി​ദേശത്ത് നി​ന്നെത്തി​യതും .ഇതാേടെ ജി​ല്ലയി​ലെ രോഗബാധി​തരുടെ എണ്ണം അമ്ബത്തി​മൂന്നായി​.

അതി​ര്‍ത്തി​ ജി​ല്ല എന്നനി​ലയി​ല്‍ പാലക്കാട്ട് കൂടുതല്‍ കരുതല്‍ വേണം. ജില്ലയില്‍ സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ ആശങ്കകൂടുതലാണ്. സമൂഹവ്യാപനം ഒഴിവാക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണം. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.