ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി മരുന്ന് നൽകാമെന്ന് സുപ്രിംകോടതി. ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർ​ഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി കൊവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോ​ഗിക്കാമെന്നാണ് ഉത്തരവ്.

ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൻ, ആർഎസ് റെഡ്ഡി, എംആർ ഷാ എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ചാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മാർച്ച് 6ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ മാർ​ഗ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കൊവിഡ് ചികിത്സയെന്ന് കോടതി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു.

കൊവിഡ് പ്രതിരോധം, രോ​ഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതിന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂണലി ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ മരുന്ന് കുറിച്ച് നൽകാൻ അനുവാദമുള്ളു.