പാലക്കാട്: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌പെഷ്യല്‍ ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ നേരിട്ട് എത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കേസുകളില്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ പോളിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ പോസ്റ്റല്‍ വകുപ്പ് മുഖേന അയച്ച പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകള്‍ ഫോറം 19(സി) കൗണ്ടര്‍ സൈന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിലെ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാര്‍, നഗരസഭകളിലെ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാര്‍ എന്നിവരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകളില്‍ കോവിഡ് 19 രോഗികള്‍, ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവര്‍ എന്നിവര്‍ വോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ ഫോറം 19(സി) കൗണ്ടര്‍ സൈന്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്.