ഫിലാഡൽഫിയ: ഫിലാഡൽഫിയ ക്രിസ്റ്റോസ് മാർത്തോമാ ഇടവകാംഗമായ റെവ. എം ജോൺ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിര്യാതനായി. ബെസ്കിയമ്മ അന്നമ്മ, മക്കൾ സുജ, ജയാ, എബി,ആഷ
സംസ്കാരം പിന്നീട്