കൊച്ചി: പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലത്തില്‍ പുതിയ ഗര്‍ഡറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച്‌ തുടങ്ങി. തൂണുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ആറില്‍ നാല് ഗര്‍ഡറുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാന്‍ രാത്രിയിലാണ് ഗര്‍ഡര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികള്‍ നടക്കുക.

പാലം പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഒക്ടോബര്‍ 8നാണ് പഴയ ഗര്‍ഡര്‍ നീക്കി തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് മാസമാകുമ്ബോഴേക്കും പുതിയ ഗര്‍ഡര്‍ തൂണുകള്‍ക്കിടയില്‍ സ്ഥാപിച്ച്‌ തുടങ്ങി. അഞ്ച് ആറ് തൂണുകള്‍ക്കിടയിലെ ആറില്‍ നാല് ഗര്‍ഡര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയാണ് പുലര്‍ച്ചയോടെ പൂര്‍ത്തിയായത്.

മുറിച്ച്‌ നീക്കിയ പതിനെട്ടില്‍ 8 പിയര്‍ക്യാപ്പുകളുടെയും പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതോടെയാണ് ഇതിന് മുകളിലായി വിലങ്ങനെ ഗര്‍ഡറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച്‌ തുടങ്ങിയത്.പാലം പൊളിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡിഎംആര്‍സിയുടെ കളമശ്ശേരിയിലെ യാര്‍ഡില്‍ പുതിയ ഗര്‍ഡറുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും പുരോഗമിച്ച്‌ വരികയാണ്. ‌

35 ടണ്‍ ഓളം ഭാരമുള്ള ഗര്‍ഡറുകള്‍ വലിയ വാഹനത്തിലെച്ചാണ് യന്ത്രസഹായത്തില്‍ പാലത്തിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. രാത്രിയില്‍ ഗര്‍ഡറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്ബോഴും വാഹനഗതാഗതം ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് നിയന്ത്രിച്ചത്.