ഓസ്റ്റിന്‍: എലിസബത്ത് പാലക്കാത്തടം (70) ഓസ്റ്റിനില്‍ നിര്യാതയായി. സംസ്‌ക്കാരം പിന്നീട്.