ന്യൂയോർക്ക്: എരുമേലി പുലരിക്കൽ ആലീസ് മാത്യു (70) ന്യൂയോർക്കിൽ നിര്യാതയായി.

മക്കൾ: ഷെറിൻ, ജോൺ

സംസ്കാരം പിന്നീട്