അറ്റ്‌ലാന്‍റിക് സമുദ്രത്തിനഭിമുഖമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹര സൗധം ഇനി ബറാക് ഒബാമക്ക് സ്വന്തം. 11.75 മില്യൺ ഡോളറിനാണ് അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്‍റുകൂടിയായ ബറാക് ഒബാമ ഇതു സ്വന്തമാക്കിയത്. ഡിസംബർ 3 ന് മാസ്സച്യുസെറ്റ്സ് ലാന്‍റ് റിക്കാർഡിലാണ് ഈ വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എഡ്ഗർടൗൺ ടർക്കിലാന്‍റ് കോവ് റോഡിലാണ് ഈ സൗധം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
22 മില്യൺ ഡോളർ വില മതിക്കുന്ന സൗഥത്തിന് അടുത്തയിടെ 14.85 മില്യൺ ഡോളറാണ് വിലയിട്ടിരുന്നത്. മാത്ത് വൈൻയാഡ് ടൈംസ് ആൻഡ് മാർത്താസ് വൈൻയാർഡ് ഗസറ്റിലാണ് വസ്തുവിനെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വർഷം തോറും നിരവധി ദിനങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തു ഒബാമ ഈ സ്ഥലത്തു ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ഏഴു ബഡ്റൂം എട്ടര ബാത്ത്റൂം, ഔട്ട് ഡോർ സ്റ്റോൺ ഫയർ പ്ലേസ്, മാസീവ് കിച്ചൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സൗധം 7000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 29 ഏക്കറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.മിഷേൽ ഒബാമ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇതു വാങ്ങുന്നതിന് പദ്ധതിയിട്ടത്.അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റായിരിക്കുമ്പോൾ ഒബാമയും കുടുംബവും ഏഴു തവണയാണ് ഇവിടെയെത്തി സമ്മർ കാലം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്.