ന്യൂയോർക്കിലും ബ്രൂക്‌ലിനിലും സൺസെറ്റ് പാർക്കിലും ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉള്ള  ചൈനാടൗൺ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ ലോങ്ങ് ഐലൻഡിൽ  ഉള്ള ഹാനോവർ ബാങ്ക് 831  മില്യൺ ആസ്‌തിയോടുകൂടി  വാങ്ങി .  മൻഹാട്ടനിലെ ഏറ്റവും പഴയ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നായ ചൈനാടൗൺ ഫെഡറൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ സ്വാധീനം ഉള്ള ഒരു ബാങ്ക് ആണ് .  ചൈനാടൗൺ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ ഹാനോവർ ബാങ്ക് വാങ്ങിയതോടുകൂടി ന്യൂയോർക്ക്  ട്രൈസ്റ്റേറ്റ്  ഭാഗത്തു  ഹാനോവർ ബാങ്കിന്റെ നിറസാന്നിധ്യം ഇനി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.  അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ളഷിങ്ങിൽ  ഹാനോവർ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി .  ഹാനോവർ ബാങ്കിന്റെ വളർച്ചക്ക് സഹായിച്ച എല്ലാവര്ക്കും ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ശ്രീ .വർക്കി  ഏബ്രഹാം നന്ദി അറിയിച്ചു.  അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുത്തൂറ്റ്  ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻവെസ്റ്മെന്റും സാന്നിധ്യവും ഈ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.  മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻ ആയി ബാങ്ക് വളർന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് ബാങ്കിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഷെയർ ഹോൾഡർ  കൂടിയായ ശ്രീ . ജോൺ ടൈറ്റസ്  വ്യക്തമാക്കി.  ബാങ്കിന്റെ  എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടീമിന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ബാങ്കിന്റലുള്ള വിശ്വാസവും അമേരിക്കയിലെ മികച്ച ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാക്കി ബാങ്കിനെ വളർത്തിയതായി  ബാങ്ക് സിഇഒ . ശ്രീ .മൈക്കിൾ  പ്യൂർറോ പറയുകയുണ്ടായി.കൊമേർഷ്യൽ മോർട്ടഗേജ് , റെസിഡന്റിൽ മോർട്ടഗേജ് , ബിസിനസ് ലോൺ  എന്നിവ ഹാനോവർ ബാങ്കിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.  കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനായി  ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്  ബാങ്ക് സിഇഒ . ശ്രീ .മൈക്കിൾ  പ്യൂർറോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.