ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്‌ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അടുത്ത രക്തബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. സ്വര്‍ണം, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങള്‍ പോലുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ബാധകമായ ചില കേസുകളുണ്ട്. മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും സ്വര്‍ണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ രൂപമാണ് സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍. സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറാന്‍ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്,

കൂടാതെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് ബാധകമായ നിലവിലുള്ള ആദായനികുതി നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്‌, സ്വര്‍ണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പാരമ്ബര്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനോ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഒരു നികുതിയും ഈടാക്കില്ല, എന്നിരുന്നാലും, പാരമ്ബര്യമായി ലഭിച്ചതും സമ്മാനിച്ചതുമായ സ്വര്‍ണം വില്‍ക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ നികുതി നിയമങ്ങളുണ്ട്. സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സ്വര്‍ണ്ണമോ പാരമ്ബര്യമോ ആയ സ്വര്‍ണ്ണ ആസ്തികളുടെ വില്‍പ്പന നികുതി വ്യവസ്ഥയില്‍ നികുതി വിധേയമാണ്. സ്വര്‍ണ്ണ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് ഈടാക്കേണ്ട നികുതിയുടെ സ്ലാബ് നിരക്ക് സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള കാലയളവ് അനുസരിച്ച്‌ നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ ദീര്‍ഘകാല മൂലധന നേട്ടം (എല്‍ടിസിജി) നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ 36 മാസത്തിലധികം കൈവശം വച്ചശേഷം സ്വര്‍ണം വിറ്റാല്‍ തുകയ്ക്ക് 20 ശതമാനം നികുതി നല്‍കാന്‍ ബാധ്യതയുണ്ട്. 36 മാസത്തിനു മുമ്ബുള്ള സ്വര്‍ണ്ണ വില്‍പ്പന ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടത്തിന് (എസ്ടിസിജി) കീഴില്‍ വരുന്നു, അതിനുശേഷം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തിലെ നേട്ടങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് ബാധകമായ സ്ലാബ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്‌ നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു.