തിരുവനന്തപുരം: പേരിനു പിന്നിലെ ജാതിവാലുകള്‍ മുറിച്ചുകളഞ്ഞവരുടെ കുട്ടികളിലും പേരക്കുട്ടികളിലും വാലുചേര്‍ന്നുള്ള പേരുകള്‍ തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ തലമുറയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അതേ രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിഞ്ഞുവോയെന്നു പരിശോധിക്കണം. യാഥാസ്ഥിതിക ശക്തികള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന മേധാവിത്വത്തെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇടതുപക്ഷവും നവോത്ഥാന നായകരും എതിര്‍ത്തു തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. നാട്‌ മാറിയിട്ടും പ്രതിലോമശക്തികള്‍ ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് ഗൗരവമായി കാണാത്തതിനാല്‍ അവയുടെ ഇടപെടല്‍ കൂടുതലുണ്ടായെന്നും ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിനു ചേരാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അവര്‍ മടിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.