മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഭംഗിയ്ക്കും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് മൈലാഞ്ചി. മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്ദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷമത് മുടിക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

1, മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ നിറം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. മുടിയുടെ ഒരോ ഭാഗത്തും ലഭിക്കുന്ന നിറം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

2, മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മുടിയില്‍ യാതൊരുവിധ രാസവസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകരുത്.

3, മുടിയില്‍ രാസവസ്തുക്കളോ ഡൈയൊ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടെങ്കില്‍ 6 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. ഇവ പരസ്പരം കലരുന്നത് മുടിയ്ക്കും തലയോട്ടിക്കും ദോഷം ചെയ്യും.

4, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ മുടിക്ക് മൈലാഞ്ചിയുടെ നിറം ലഭിക്കുകയുളളൂ. അതിനാല്‍, മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രം മുടി കഴുകുക.

5, ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാലും മൂന്ന് ദിവസം വരെയും മുടിയില്‍ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഗന്ധം ഉണ്ടാകും.