സൂര്യനിലെ അതിഭീമമായ സൂര്യകളങ്കം ആകാശത്ത് ദൃശ്യമായതായി ശാസ്ത്രനിരീക്ഷകരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എആർ 3576 എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടുന്ന ഈ സൂര്യകളങ്കത്തിനു ഭൂമിയുടെ 15 മടങ്ങെങ്കിലും വലുപ്പം കാണുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കു നേരെ വരുന്ന പ്രോട്ടോൺ കണങ്ങളുടെ വൻപ്രവാഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം നാഷനൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്‌മോസ്‌ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗോസ്-18 ഉപഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടു. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ വാഹനമായ പെഴ്‌സിവറൻസ് ചൊവ്വയിൽ വച്ച് ഈ സൗരകളങ്കത്തിന്റെ ചിത്രമെടുത്തു.

ശരാശരി ഓരോ 11 വർഷം കൂടുമ്പോഴും സൗരകളങ്കങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതായി കാണാം. പല ഘട്ടങ്ങളായാണ് അറിയുന്നത്. ഈ ഘട്ടങ്ങളുടെ പാരമ്യം 2025ൽ ആയിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. അതായത് സൂര്യനിലെ കളങ്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ കൂടുമെന്നർഥം.

സൂര്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ടതും എന്നാൽ സമീപപ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ തണുത്തതുമായ ഭാഗങ്ങളാണ് സൗരകളങ്കങ്ങൾ. ഇവ സൂര്യനിലെ കാന്തമണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. പിരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാന്തമണ്ഡലത്തിലെ ഊർജം പെട്ടന്ന് പുറത്തേക്കുവമിക്കുമ്പാൾ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ രൂപത്തിൽ സൗരജ്വാലകൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും. ഇവയിലെ ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൽ കഴിയുന്നവയാണ്. ധ്രുവദീപ്തി, വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, വൈദ്യുതി വിതരണം എന്നിങ്ങനെ പലമേഖലകളെയും ഇതു സ്വാധീനിച്ചേക്കും. സൗരകളങ്കങ്ങൾ ഭൗമകാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വെറുംകണ്ണുകൊണ്ട് ഈ കളങ്കം കഷ്ടിച്ച് കാണാമെങ്കിലും അംഗീകൃത സൗരഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സൂര്യനെ നോക്കരുത്.