മസ്കറ്റ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മാർക്കറ്റിങ്, പ്രമോഷനും കാമ്പയിനും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വർഷം നൽകിയത് ആയിരത്തിലധികം ലൈസൻസുകൾ ആണെന്ന് ഒമാൻ വാണിജ്യ കാര്യ, ഇ-കോമേഴ്‌സ് വകുപ്പ്. ആകെ 1,080 ലൈസൻസുകൾ ആണ് ഈ വർഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ ഒക്‌ടോബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ ആണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മാർക്കറ്റിങ്, പ്രമോഷനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൈസൻസ് നേടണമെന്ന് വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇ-കോമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. വ്യാപാരികൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചരക്കുകൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപണനം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കവിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒമാൻ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. മന്ത്രിതല തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്. ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, എഴുത്ത്, വര, എന്നിവ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പ്രമോഷനും കാമ്പയിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും.

സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അനധികൃത മാർക്കറ്റിങ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ. അനധികൃത മാർക്കറ്റിങ്, പ്രമോഷനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ, പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം ആണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. അനധികൃത പ്രമോഷനൽ, മാർക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവദി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഒമാനിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ ശ്രദ്ധവേണം. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാണിജ്യ കാര്യ, ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡ് വകുപ്പിൽനിന്നാണ് ലെെസൻസ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത്. ഇൻവെസ്റ്റ് ഈസി പോർട്ടലിലൂടെ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ആവശ്യമായ രേഖകൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഒരു വർഷം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള ലൈസൻസ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ലെെസൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെെസൻസ് പുതുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും. പുതുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനി നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രമേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. മാർക്കറ്റിങ്, വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നൽകിയ ലൈസൻസ് മുമ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കണം. ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 15 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും.