ഘാനയിൽ 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രശസ്തമായ കോല മരം വെട്ടിമാറ്റിയ ആളുകൾക്കായി വൻ തിരച്ചിൽ. രോഗശാന്തി ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള മരം. ആധുനിക ഘാനയുടെ ഭാഗമായ അശാന്തി രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്തുള്ളതാണ് ഈ മരം. 1700 -കളുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രശസ്ത പുരോഹിതനായ കോംഫോ അനോക്യെ നിലത്ത് ഒരു കോലയുടെ കുരു തുപ്പിയ സ്ഥലത്താണ് ഈ മരം വളർന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. 

കോല മരത്തിന്റെ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിലുള്ള കുരു രോഗങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഭേദമാക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പല നാട്ടുകാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഫെയ്യാസെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ കോലമരം വെട്ടിയ ചിത്രം ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ രോഷമാണ് ഘാനയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഘാനയുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ കുമാസിയേയും ബോസോംട്വേ തടാകത്തേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന റോഡിന്റെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ മരം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും മരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് അത് വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം അത് ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു പ്രവൃത്തികൾ. അതുമാത്രമല്ല, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നു ഈ മരം. 

അശാന്തി രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ മരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അശാന്തി രാജകുടുംബമുണ്ടായിരുന്ന മാൻഹിയ കൊട്ടാരത്തിലെ ഗവേഷണ ഡയറക്ടർ ഒസെയ്-ബോൺസു സഫോ കണ്ടങ്ക ബിബിസിയോട് പറഞ്ഞത്. അന്നത്തെ കരുത്തരായ ഡെൻകിറയ്‌ക്കെതിരെ അശാന്തി ജനത തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ യുദ്ധമാണ് ഫെയ്യാസെ. ആ യുദ്ധത്തിൽ അശാന്ത ജനത ഡെൻകിറയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്താണ് ആ മരം നിലനിന്നിരുന്നത്. 

ഏതായാലും, മരം ആരോ മുറിച്ചതോടെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഘാനക്കാരുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അധികൃതർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായി ഇതിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.