ഡാളസ് :കുണ്ടറ നെടുമ്പായിക്കുളം പയറ്റുവിള യിൽ തോമസ് പണിക്കർ (ഷാജി62) അന്തരിച്ചു .
ഹൃദ്‌രോഗത്തെത്തുടർന് ജൂൺ ഒന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ചായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത് .

ഡാളസിൽ നിന്നും രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയതായിരുന്നു ഷാജിയും കുടുംബവും .
സെൻമേരിസ് ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ച് (കരോൾടൺ)മെമ്പറാണ്.
മക്കൾ :നീന-സേബ് മുണ്ടോലി,
നിഥിൻപണിക്കർ, നിഖിൽ പണിക്കർ .
സംസ്കാരം പിന്നീട്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു
രാജൻ ഐസക് :214 793 6450