സോമര്‍സെറ്റ്, ന്യു ജെഴ്‌സി: കൊച്ചി ചെറുവത്തൂര്‍ കുടുംബാംഗം പാസ്റ്റർ സി. പി. തോമസ്, 79, ന്യു ജഴ്‌സിയിലെ സോമര്‍സെറ്റില്‍ അന്തരിച്ചു. രാജസ്ഥനിലെ കോട്ടായില്‍ ദീര്‍ഘകാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.
ഭാര്യ അമ്മിണി തോമസ് ത്രുശൂര്‍ വെള്ളാരത്ത് തടത്തില്‍ കുടുംബാംഗമാണ്.
മക്കള്‍: ഫിന്നി, ഡെന്നി, റെന്നി
ഏഴു കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്.
സംസ്‌കാരം പിന്നീട്‌