മിനിമം താങ്ങുവിലയ്ക്കായുള്ള നിയമം ഉടനുണ്ടാകില്ലെന്ന് സൂചന നൽകി കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ. താങ്ങുവില ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കായി സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സമിതിയിൽ കർഷക സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമുണ്ടാകുമെന്നും നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ വ്യക്തമാക്കി.

കൃഷി അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കില്ലെന്നും കർഷകർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങണമെന്നും കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള ട്രാക്ടർ മാർച്ച് അടക്കം തുടർ സമരപദ്ധതികളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച യോഗം ആരംഭിച്ചു. സിംഗുവിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.