ദോഹ: ദോഹയിലെ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയയില്‍ ഇനി ഈസിയായി യാത്ര ചെയ്യാം. ദോഹ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയ പദ്ധതി പാക്കേജ് നാലിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ഗതാഗതത്തിനു തുറന്നു നല്‍കി. പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി (അഷ്ഗാല്‍) ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയയിലെ ഗതാഗത തിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ റോഡുകളുടെ വികസനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. പാക്കേജ് നാലില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിനൊപ്പം അല്‍ വക്കലാത്ത്, അല്‍ കരാജ്, അല്‍ കസറാത്ത്, തുടങ്ങിയ പ്രധാന റോഡുകളുടെയും സ്ട്രീറ്റ് നമ്ബര്‍ 23, 25, 26, 28 എന്നിവയുടെയും വികസനവും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജ് നാലില്‍ 849 കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയും 286 വൈദ്യുത തൂണുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. റോഡിലെ അവസാനഘട്ട ടാറിങ്, റോഡ് അടയാളങ്ങള്‍ പതിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ജോലികള്‍ മാത്രമാണ് പാക്കേജ് നാലില്‍ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്.

അല്‍ വക്കലാത്ത്, അല്‍ കരാജ് സ്ട്രീറ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് നമ്ബര്‍ 15, 23 എന്നിവിടങ്ങളിലായി 11 സിഗ്നല്‍ നിയന്ത്രിത ഇന്റര്‍സെക്ഷനുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും അധികൃതര്‍ വിശദമാക്കി