മേരിലാൻഡ് :കോട്ടയം മുക്കിടിമാലിൽ പാറപുഴ പരേതനായ പി റ്റി ജോണിന്റെ പത്നി കുഞ്ഞമ്മ ജോൺ( 81) മേരിലാൻഡിൽ അന്തരിച്ചു .കോട്ടയം കുറ്റിക്കൽ കുഴിമറ്റം കുടുംബാംഗമാണ്

മക്കൾ :ജോസഫ് ജോൺസൺ -ലീസ്സൽ
ജോർജ് ജോൺസൻ -എക്റ്റെ

പൊതുദര്ശനം :സെപ്റ്റംബർ i7 ചൊവാഴ്ച വൈകീട്ട് 6 മുതൽ
സ്ഥലം : Snowden Funeral Home, 246 N Washington St. Rockville, MD – 20850
സംസ്കാരം : സെപ്റ്റമ്പർ 8രാവിലെ 10 മുതൽ

സ്ഥലം: chapel in Norbeck Memorial Park at 16225 Batchellors Forest Road, Olney, MD – 20832

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു
ജോർജ് ജോൺസൻ240 328 0972
മാണി വര്ഗീസ് 904-8665353