ഷിക്കാഗോ ∙ ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന കർഷകശ്രീ അവാർഡിന്റെ പേരു കൊടുക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഏപ്രിൽ 7 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കർഷകശ്രീ അവാർഡിനായി പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഏപ്രിൽ ഏഴിനോ അതിനു മുൻപോ ആയി പേരുവിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം $500.00, രണ്ടാം സമ്മാനം $250.00, മൂന്നാം സമ്മാനം $150.00 എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :

പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ കണ്ണൂക്കാടൻ (847 477 0564), സെക്രട്ടറി ജോഷി വള്ളിക്കളം (312 685 6749), സാബു കട്ടപുറം (ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ – 847 791 1452), രഞ്ചൻ എബ്രഹാം (847 287 0661), ലീല ജോസഫ് (224 578 5262), ആഗ്നസ് മാത്യു (773 919 9165).