സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ചേരുന്ന കൊവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

ആരാധനാലയങ്ങൾ് ഉൾപ്പെടെ തുറക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കൂടാതെ കൊവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗുകളും അനുവദിച്ചേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ചേരുന്ന കൊവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം നാളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം അറിയാൻ സാധിക്കും.