വാർത്ത: രാജു ശങ്കരത്തിൽ, മാപ്പ് പി.ആർ.ഓ

ഫിലാഡൽഫിയാ: ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ എന്നപോലെ കാലങ്ങളായി സഹകരണങ്ങളില്ലാതെ അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ഫൊക്കാനയുമായും, ഫിലാഡൽഫിയായിലുള്ള ട്രൈസ്റ്റേറ്റ്, പമ്പാ, തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ പ്രാദേശിക സംഘടനകളുമായും ഇനിയുള്ള കാലം സഹകരിക്കുവാൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഫിലാഡൽഫിയാ (മാപ്പ്) തീരുമാനാമെടുത്തു.

ജൂൺ പതിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മാപ്പ് ഐ.സി.സി ബിൽഡിംഗിൽ മാപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ശാലു പുന്നൂസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബോഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിയുടെയും, കമ്മറ്റിയുടെയും സംയുകത യോയോഗത്തിലാണ് ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിച്ച ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ഇതോട്, ഫോമാ ഒഴികയുള്ള മറ്റു സംഘടനകളുമായുണ്ടായിരുന്ന “നിസ്സഹകരണം തുടരുക” എന്ന പ്രാകൃത നിയമത്തിനും തീരുമാനത്തിനും അന്ത്യം കുറിച്ചു.

ഹേ..മനുഷ്യാ.. കുടിപ്പകയ്ക്കും പടലപ്പിണക്കങ്ങൾക്കും വിദ്വെഷത്തിനും ഇനിയീമണ്ണിൽ എന്തർത്ഥം.. എന്ന കോവിഡുകാലത്തെ തിരിച്ചറിവിൽ, നിസ്സാരവും ക്ഷണഭംഗവുമായ ഇനിയുള്ള കാലം വക്തിവൈരാഗ്യങ്ങൾ മറന്ന് പരസ്പര സ്നേഹവും സഹായവും സഹകരണവും പുലർത്തി മലയാളി മക്കൾ ഏകോദരസഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്ന യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് മാപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ശാലു പുന്നൂസ് പ്രസ്ഥാപിച്ചു .

നമ്മുടെ പല സഘടനകളും, സ്ഥാപനങ്ങളും, പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരം പടലപ്പിണക്കങ്ങളുടെയും വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ പണ്ട് നടപ്പാക്കിയ പ്രാകൃത നിയമങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ഐക്യം ഇല്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൽകൂടി മാത്രമേ സമൂഹത്തിനു നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും. സമൃദ്ധിയും നന്മയും സാഹോദര്യവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മാപ്പ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മലയാളി മക്കൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും, ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായി ഭവിക്കട്ടെ എന്നും ശാലു പുന്നൂസ് വ്യക്തമാക്കി.