ആറാട്ടുപുഴ: പ്ലാവിലകണ്ടത്തിലായ കല്ലറ കെ. വി.തോമസ് (71) ഫരീദാബാദില്‍ അന്തരിച്ചു. സംസ്‌കാരം പിന്നീട്. ഭാര്യ തുരുത്തിക്കാട് വലിയതറയില്‍ സരസമ്മ. മക്കള്‍- ജിനു തോമസ് (യുഎസ്), ജിജു തോമസ് (പൂനെ), ജിത്തു തോമസ് (ഫരീദാബാദ്). മരുമക്കള്‍- സിമി ജിനു തോമസ് (യുഎസ്), സ്വപ്‌ന ജിജു തോമസ് (പൂനെ), റബേക്കാ ജിത്തു തോമസ് (ഫരീദാബാദ്)