പരമ്പരാഗത കൊവിഡ് വാക്സിനുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെ പഴയ അവകാശവാദത്തിൽ നിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞ് പതഞ്ജലി. പതഞ്ജലിയുടെ കൊറോണിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച വാക്സിനാണ് എന്ന അവകാശവാദമാണ് പതഞ്ജലി തിരുത്തിയത്.

“കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ആണ് കൊറോണിലിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു മരുന്ന് അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ലോകമെമ്പാടും, ആരോഗ്യമുള്ള മികച്ച ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കാനായാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ശ്രമം.”- പതഞ്ജലി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആചാര്യ ബാലകൃഷ്ണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.