ഇ. ശ്രീധരനെ പരിഹസിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള ശ്രീധരന്റെ മോഹം നടക്കട്ടെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശ്രീധരൻ മഹാനായ വ്യക്തിയാണ്. വലിയ ടെക്‌നോക്രാറ്റും രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച ആളുമാണ്. ഏത് സ്ഥാനം വഹിക്കാനും അദ്ദേഹം യോഗ്യനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശ്രീധരൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പിണറായി വിജയൻ ഏകാധിപതിയെന്നായിരുന്നു ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത്. അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രി ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു മന്ത്രിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ ഭരണമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.