നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമാ ഒലിയുടെ രാജിക്കായി സ്വന്തം പാർട്ടിയായ നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സമ്മർദമേറുന്നു. ഇന്ത്യ ചില നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവെന്ന് ഒലി നേരത്തെ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒലി തികഞ്ഞ പരാജയമാണെന്നും രാജി വയ്ക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ പ്രചണ്ഡ, മാധവ് കുമാർ നേപ്പാൾ, ഝൽനാഥ് ഖനാൽ തുടങ്ങിയവരാണ് പാർട്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റിയിൽ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മൂന്ന് മുൻപ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ രാജി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.