രണ്ടാം മോഡി സര്‍ക്കാരിന്റെ സമ്ബൂര്‍ണ്ണ ബജറ്റില്‍ ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധ നല്‍കിയത് കാശ്മീര്‍ മേഖലയ്ക്ക്. ജമ്മു കാശ്മീരിന് 30757 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലഡാക്കിനാകട്ടെ 5958 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കി കാശ്മീരിലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനായാണ് പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

പുതിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രത്യേക വികസനഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില്‍ കോടികള്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖല -69,000 കോടി, വിദ്യാഭ്യാസം -99,300 കോടി, നൈപുണ്യ വികസനം -3000 കോടി, സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍-12,3000 കോടി, പൊതുഗതാഗതം-1.7 ലക്ഷം കോടി, ഊര്‍ജം-22,000 കോടി, പട്ടികജാതിക്ഷേമം-85,000 കോടി, പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്ഷേമം-53,700 കോടി.