വാസ്കോഡാ ഗാമ (ഗോവ): തീരദേശ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യന്‍ തീരദേശ സേനക്കായി നിര്‍മിച്ച കപ്പല്‍ ‘സുഗീത്’ രാഷ്ട്രത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. ഗോവ കപ്പല്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രതിരോധ ഉല്‍പാദന വിഭാഗം സെക്രട്ടറി രാജ് കുമാറാണ് കപ്പല്‍ രാഷ്ട്രത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചത്. സേനാ വിഭാഗങ്ങള്‍, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിക്കുന്ന അഞ്ച് തീരദേശ നിരീക്ഷണ കപ്പലുകളില്‍ രണ്ടാമത്തേതാണ് സുഗീത്. ആദ്യത്തെ കപ്പല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഗോവ കപ്പല്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കപ്പലുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

2016 നവംബര്‍ 13ന് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തീരദേശ സംരക്ഷസേനയും ഗോവ കപ്പല്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രവും സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.